Solceller – ett smart grepp för ökad lönsamhet

Stora som små verksamheter, oavsett inriktning, har mycket att vinna på att ta vara på den energi de får alldeles gratis från solen. IBC SOLAR och våra Premium Partners har de produkter och det kunnande som krävs för att hitta rätt lösning just för dig.

Investera i en solig framtid

Hur kan du dra nytta av solenergi i din unika verksamhet? IBC SOLAR har genom sitt breda sortiment och kompetens vad som krävs för att tillgodose just dina behov.

IBC SOLARs erbjuder solceller, montagesystem och övrig kringutrustning som krävs för en solcellsanläggning, allt av högsta kvalitet och alltid genom kvalificerade Premium Partners. Därför kan du vara säker på att få:

 • Sänkta elkostnader
 • En tillförlitlig anläggning
 •  Låga underhållskostnader
 • Göra ditt bidrag för ett stabilare klimat
 • Dra nytta av en synlig miljöprofilering

 

 

…och på så sätt stärk din konkurrenskraft.

Att täcka sin egen elförbrukning med solel är lönsamt oavsett verksamhet

Minimera dina elkostnader och maximera din förnyelsebara energi på en och samma gång

Med en solcellsanläggning byggd med högkvalitativa komponenter från IBC SOLAR producerar du el till din verksamhet med full kontroll över kostnaderna långt in i framtiden samtidigt som du bidrar till omställningen av energiförsörjningen. 

Med egen elproduktion med solceller har du försäkrat dig om låga elkostnader för tjugo år eller mer. När anläggningen är avskriven producerar den i praktiken gratis el och fortsätter att göra så i många år. 

 

Mervärde med solenergi

En investering i solceller är en investering i tiden, en investering som är lönsam i sig och en insats för miljö och klimat som dina kunder och dina anställda kommer att uppskatta dig för.

Med egenproducerad el, särskilt i kombination med lagring, minskar ditt beroende fluktuerande och potentiellt stigande elpriser vilket gör att du kan kalkylera för framtiden med större trygghet. En investering i en tryggare framtid helt enkelt.

6 goda skäl till att satsa på solel

 • Sänkta elkostnader - egenproducerad solenergi är betydligt billigare än köpt el.
 • Ökad avkastning - sänkt elkostnad ger högre vinst.
 • Ökat oberoende - en solcellsanläggning minskar ditt beroende av din elleverantör, prisökningar och kanske t.o.m. elavbrott.
 • Förbättrad konkurrenskraft - lågt och stabilt elpris i minst 20 år.
 • Långsiktig investering - solceller från IBC SOLAR producerar el år efter år med upp till 25 års prestandagaranti.
 • En fråga om image – din solcellsanläggning berättar om ditt hållbarhetsengagemang för kunder och anställda på trovärdigast tänkbara sätt, något de kommer att uppskatta dig för och belöna dig med den lojalitet du förtjänar.

Bidrag för solceller

Företag som investerar i solceller kan ta del av bidrag för att installera solceller


Företag kan söka solcellsbidrag för sin installation. Bidraget kan täcka upp till 30 % av din investering. En förutsättning för solcellstödet är att din anläggning är ansluten till elnätet så att ditt överskott av egenproducerad el tas till vara. Ansöker gör du enklast på Boverkets hemsida. Även privatpersoner är berättigade till solcellsbidrag.