Solceller – ett smart drag för ökad lönsamhet

Stora som små verksamheter, oavsett vem eller vilka, har mycket att vinna på att ta vara på den energi de får alldeles gratis från solen. IBC SOLAR och våra Premium Partners har de produkter och den kunskap som krävs för att hitta rätt lösning just för dig.

Investera i en solig framtid

Hur kan du dra nytta av solenergi i din unika verksamhet? IBC SOLAR har genom sitt breda sortiment och kompetens vad som krävs för att tillgodose just dina behov.

IBC SOLARs erbjuder solceller, montagesystem och övrig kringutrustning som krävs för en solcellsanläggning. Allt av högsta kvalitet och alltid genom kvalificerade Premium Partners. Du kan också vara säker på att du får:

 • Sänkta elkostnader
 • En tillförlitlig anläggning
 • Låga underhållskostnader
 • Ett avtryck mot ett stabilare klimat
 • En synlig miljöprofilering att dra nytta av

 

…och på så sätt stärka din konkurrenskraft.

Att använda solel för eget bruk är lönsamt oavsett verksamhet

Minimera dina elkostnader och maximera din förnyelsebara energi på en och samma gång

Med en solcellsanläggning byggd med högkvalitativa komponenter från IBC SOLAR producerar du el till din verksamhet med full kontroll över kostnaderna långt in i framtiden. Detta samtidigt som du bidrar till omställningen av energiförsörjningen. 

Egen elproduktion med solceller försäkrar dig med låga elkostnader för tjugo år eller mer. När anläggningen är avskriven producerar den i praktiken gratis el och fortsätter att göra så i många år. 

 

Mervärde med solenergi

En investering i solceller är en investering i tiden. En satsning som är lönsam i sig, för miljön och som dina kunder kommer att uppskatta dig för.

Med egenproducerad el, särskilt i kombination med lagring, kommer ni minska osäkerheten kring potentiellt stigande elpriser. Det gör att du kan kalkylera för framtiden med större trygghet. En investering i en trygg framtid helt enkelt! 

 

6 goda skäl till att satsa på solel
 

 • Minskade elkostnader - egenproducerad solenergi är betydligt billigare än köpt el.
 • Ökad avkastning - sänkt elkostnad ger högre vinst.
 • Ökat oberoende - en solcellsanläggning minskar ditt beroende av din elleverantör, prisökningar och kanske till och med elavbrott.
 • Förbättrad konkurrenskraft - lågt och stabilt elpris i minst 20 år.
 • Långsiktig investering - solceller från IBC SOLAR producerar el år efter år med upp till 25 års prestandagaranti.
 • En fråga om image - din solcellsanläggning berättar om ditt hållbarhetsengagemang för kunder och anställda på trovärdigast tänkbara sätt. Något de kommer att uppskatta dig för och belöna dig med lojalitet.

Bidrag för solceller

Företag som investerar i solceller kan ta del av ett speciellt bidrag


Företag kan söka solcellsbidrag för sin installation. En förutsättning för solcellstödet är att din anläggning är ansluten till elnätet så att ditt överskott av egenproducerad el tas till vara. Mer information och ansökan hittar du på Boverkets hemsida.