En investering för framtiden

Du kan vara helt trygg med din IBC SOLAR solcellsanläggning och den experthjälp du får genom våra Premium Partners.

Solcellslösningar att lita på – tillförlitlighet och flexibilitet

Det absolut viktigaste när du investerar i solceller är att du får en skräddarsydd lösning utifrån dina förutsättningar. Just det är IBC SOLARs kännetecken. Med ett sortiment som präglas av kvalitet och flexibilitet ihop med våra kunniga och engagerade Premium Partners får du precis den anläggning som passar dina förutsättningar bäst.
 

Vi tar hänsyn till vilket behov ni har för er verksamhet  och vilka förutsättningar fastigheten har för att anpassa installationen på bästa sätt.
 

Genom att titta på förväntad solinstrålning och hur elförbrukningen ser ut hos er idag  får du en tillförlitlig investeringsprognos. Detta för att öka din trygghet som kund hos oss.

smart systems for solar power

Beprövad kvalitet för en säker investering

Vi genomför nogranna kontroller och omfattande tester på alla paneler och komponenter. Vi säkerställer att de är just så effektiva och tillförlitliga som du förväntar dig. Tack vare det kan du vara trygg med att varje solcellsanläggning som byggs med IBC SOLAR-produkter är en lönsam investering.
 

Vi särskiljer oss från våra konkurrenter genom att ställa krav på alla led i produktionskedjan. För att IBC SOLAR ska stå som återförsäljare så behöver leverantören garantera användandet av specifika råvaror, tekniska och mekaniska specifikationer, en fast rutin om forskning och utvecklingsarbete med mera. Vi följer upp kraven genom att göra stickprovskontroller på varenda container som levereras. 

 

Läs vidare

Kompetensen hos våra Premium Partners

Professionalitet och kompetens är de absolut viktigaste kännetecknen som vi vill förmedla med IBC SOLAR. Därför är det viktigt för oss att vi bara samarbetar med de som delar våra värderingar. Våra Premium Partners hjälper dig att designa en anläggning utifrån dina förutsättningar, de bygger den med samma kvalitet som produkterna. Du kan dessutom förvänta dig att de finns behjälpliga om det någon dag skulle finnas behov för underhåll av anläggningen. 
 

Våra Premium Partners, över tusen stycken globalt, är utvalda med omsorg och utbildas kontinuerligt för att säkerställa att de är uppdaterade med den senaste utvecklingen och kunskapen och kan applicera den i mötet med kunden.