Lönsam energilösning med uppenbar miljönytta

Minska din energinota. Låt solen göra jobbet och luta dig bekvämt tillbaka.

El direkt från solen: enkelt, lönsamt och samtidigt en insats för klimatet

Egenproducerad solel är ett lönsamt val som dessutom signalerar ditt miljöengagemang på ett minst sagt tydligt sätt. I kombination med elfordon och laddningsstationer för elfordon blir budskapet ännu tydligare. Verksamheter med kylbehov har påfallande god samvariation med solinstrålningen och har därför stor nytta av solceller.

Flera goda skäl att satsa på en egen solcellsanläggning

 • Sänkta energikostnader med nettodebitering
 • Ett sätt att säkra sig mot framtida höjningar av elpriset
 • En naturlig del i hållbarhetsarbetet och strävan efter att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Solceller i bra lägen kommunicerar att det finns ett seriöst miljöengagemang till omvärlden
 • Kombinerat med lagring blir besparingen och tryggheten än större

 

Läs vidare

Fördelen med 40 års erfarenhet av solceller

Åratal av erfarenhet med otaliga projekt, innovativa lösningar, branschledande kvalitet, och ett välutvecklat nät av Premium Partners.

Argument som håller: 

 • Komplett sortiment av allt som krävs för att bygga en skräddarsydd solcellsanläggning oavsett vilka förutsättningarna är
 • Välutbildade installatörer med lokal förankring som du kan förlita dig på beträffande utformning av din anläggning, genom installationsprocessen och när det gäller drift och underhåll
 • Skräddarsydda produkter och tjänster löser dina utmaningar och möter dina behov oavsett hur de ser ut
 • Noggrant testade kvalitetskomponenter med överlägsna produkt- och prestandagarantier säkerställer en trygg långsiktig investering
 • Produkter utvecklade för europeiska förhållanden ger dig extra trygghet
   

Läs vidare

Smarta solenergilösningar i praktiken

Varje organisation och varje verksamhet har sina unika förutsättningar.
Se exempel på lösningar ur IBC SOLAR’s sortiment, lösningar på utmaningar av helt skilda slag:

Att slippa bry sig om vad elpriset blir i framtiden…

ASKO Food Logistics, Norge

ASKO Food Logistics - Norway

Norges ledande livsmedelgrossist satsar på solenergi som en del i sin strävan att bli en klimatneutral organisation. Har du tänkt på att kylanläggningar verkligen drar mest el när solen lyser som mest?

 

Läs vidare

Solceller hand i hand med elbilar på IBC SOLAR

Solcellsdrivna laddningsstationer, IBC SOLAR, Tyskland

Vid IBC SOLAR’s huvudkontor är soltaken på kundparkeringen täckta med solceller som förser kontoret med el och dessutom förser laddningsstationerna på parkeringen med förnyelsebar solenergi.

 

Läs vidare

Vägen till din solcellsanläggning, IBC SOLAR vägleder dig

Har du planer på solceller? Ta hjälp av en av våra Premium Partners! Med lokal förankring, kompetens du kan lita på och tillgång till ett komplett sortiment av produkter av högsta kvalitet erbjuder vi precis det du behöver för att snabbt och enkelt gå från idén om solceller till en tillförlitlig anläggning för egenproducerad el anpassad efter dina förutsättningar.

Fyll i kontaktformuläret så blir du kontaktad inom kort.

 

Kontakta oss

Vi behöver ditt samtycke för att ladda innehåll från Yumpu!