Vårt kvalitetslöfte

Bara det bästa är gott nog – för oss och för dig

Tester, kontroller och certifiering

Högsta kvalitet – för ditt bästa

Vi tillämpar högsta tänkbara kvalitetsstandard, både i hur vi arbetar och vad gäller våra produkter, allt för att säkerställa att ditt system ska generera maximalt med problemfri solel under lång tid. Som en del av vårt löpande kvalitetsarbete undergår våra produkter noggranna kontroller som följer branschens standarder. Vi använder oss också av tredjepartscertifiering av välrenommerade institut såsom TÜV, VDE och Fraunhofer Institute.
 

Vårt kvalitetslöfte i korthet:
 

  • Alla komponenter kommer från kontrollerade och certifierade tillverkare
  • Kvalitetssäkring på en nivå som är unik för branschen
  • Tredjepartsverifiering av kvalitet och prestanda (TÜV, VDE, Fraunhofer Institute)
  • Omfattande kontroller enligt DIN ISO 2859-1 - långt över branschstandard 

ISO-certifierade av TÜV Rheinland

Vi är certifierade med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vår företagsfilosofi och vårt kvalitetslöfte, som båda genomsyrar vårt arbete och vår historia, har genom certifieringen av TÜV Rheinland visat att de håller in i framtiden. Vi är sedan juni 2012 certifierade enligt DIN EN ISO 9001 för kvalitetsledning, DIN EN ISO 14001 för miljö och BS OHSAS 18001 för arbetsmiljö.

Vårt växande affärsområde "Teknisk Förvaltning & Underhåll " (O&M) är även det inkluderat i ISO-certifieringen. En betydande del av våra produkter är testade av TÜV Rheinland och är certifierade enligt tillämpliga ISO-standarder.

IBC SOLARs ISO-certificat.

Priser och utnämningar

Inget pris är så mycket värt som belåtna kunder, nöjda samarbetspartners och trygga ägare – och vi gläds åt varje väl fungerande solelanläggning som outtröttligt producerar miljövänlig solel. Likväl är vi stolta över de talrika priser och utnämningar som IBC SOLAR har tilldelats genom åren.

2014: Bayersk “Energiwende”-pris för "Jura Solar Park"

Det Bayerska Näringslivsministeriet utnämnde 2014 IBC SOLAR till en av "Energirevolutionens Visionärer, ett pris som tilldelas medborgare, företag, sammanslutningar, forskningsinstitut och andra organisationer som bidrar till ”Energiewende” – den tyska omställningen till hållbar energiförsörjning. Priset tilldelades för "Jura Solar Park" en bayersk solelanläggning på hela 40MWp.

“Great Places to Work”
Tysklands bästa arbetsgivare 2011

IBC SOLAR fick utmärkelsen “Tysklands bästa arbetsgivare 2011" av Great Place to Work®-Institutet tillsammans med initiativet “Neue Qualität der Arbeit” (INQA), Bayerns Arbets- och socialministerium samt Kölns Universitet. Kriterierna för att tilldelas utmärkelsen var: Trovärdighet, respekt och rättvisa gentemot sina anställda samt de anställdas egen stolthet över vad de uppnår, positiv bild av sin  arbetsgivare och teamkänslan i företaget.

SIEgER 2012
För likaberättigande I arbetslivet

Den Bayerska regeringen hedrar med SIEgER-priset företag för deras engagemang i att erbjuda anpassade arbetslivsmöjligheter för personer med funktionsvariationer. Avgörande för juryns bedömning var IBC SOLARs arbete för likaberättigande på arbetsplatsen samt till anställdas möjligheter att kombinera arbete och familj.

Årets entreprenör
Udo Möhrstedt belönas för enastående entreprenörskap

Udo Möhrstedt, IBC SOLAR grundare och CEO, röstades 2009 av Ernst & Young fram som Årets Entreprenör i kategorin "Handel", ett erkännande för den centrala roll han haft för utvecklingen av solcellsbranschen och förnybara energikällor, liksom företagets sociala och miljömässiga engagemang och exemplariska ansvarstagande för sina anställda.

Bayerskt Top-50-åris
IBC SOLAR prisas 3 år i rad

För tredje gången i rad, blev IBC SOLAR tilldelat det Bayerska Top-50-priset 2010 som ett snabbväxande och dynamiskt företag. Det bayerska statsministeriet delar ut det eftertraktade priset till bayerska företag verksamma inom näringsliv, infrastruktur, transport och teknik baserat på tillväxt räknat i såväl omsättning som antal anställda.

Intersolar-priset
Solenergibranschen mest prestigefulla prisIBC SOLAR mottog 2014 och 2015 solenergibranschens tyngsta utmärkelse - Intersolar-priset. Två år i rad belönades vi för solelprojekt i Europa. 2014 motiverades priset med City-Solpark i Hölzengraben sydväst om Frankfurt, 2015 för den självförsörjande kontorsbyggnaden EnergieFabrik, ett projekt som företaget Widmann Energietechnik genomförde tillsammans med IBC SOLAR.