IBC SOLAR – Om företaget

Allt för solelanläggningar sedan 1982

Systemleverantör för framtidens energi

Med åratal av erfarenhet och tradition

IBC SOLAR i siffror
 

 • Över 37 år i solelbranschen med start 1982
 • Mer än 4,2 gigawatt totalt installerad kapacitet
 • Solel till 2 miljoner människor varje år
 • Cirka 365 anställda i åtta länder
 • Mer än 1000 Premium Partners världen över

 

 

Sedan IBC SOLAR bildades 1982, har företaget utvecklats till en ledande leverantören av systemlösningar för solel– med över 4,2 gigawatt installerad kapacitet, finns IBC SOLAR på åtta marknader samt levererar till stora och små solelprojekt världen över.

De projekt IBC SOLAR levererar lösningar till världen över spänner över hela registret: från storskaliga solcellsparker som levererar megawatt till det ordinarie elnätet, medelstora anläggningar för både företag och privathushåll och små till medelstora fristående anläggningar för platser utan anslutning till ordinarie elnät, oftast i kombination med ett energilager.

Vi räknar oss till pionjärerna inom förnyelsebar energi och har som sådan spelat en viktig roll i att utveckla solel till det fullvärdiga alternativ till traditionell elproduktion som det utan tvekan är idag.

IBC SOLAR är idag och sedan starten ett familjeföretag och vi håller principer som finansiell styrka och pålitlighet som affärspartner högt. I över 37 år har våra kunder valt oss som leverantör av kompletta lösningar för solel för vår pålitlighets skull och för att de fått lösningar utöver det vanliga.


Se var i världen vi finns

IBC SOLARs historia

Klicka dig genom 36 år med IBC SOLAR

IBC SOLARs vision och mission

Vår vision

Vi är en ledande internationell leverantör av energilösningar och tjänster inom solel och energilagring.

Vi bidrar med stolthet till ett distribuerat, utsläppsfritt, pålitligt, ekonomiskt och hållbart energisystem.

Vår mission

 • Vi tänker globalt.
 • Vi arbetar strukturerat och utifrån vår strategi.
 • Vi levererar hög kvalitet och uppmuntrar en lärande företagskultur.
 • Vi verkar för att skapa mervärden i våra samarbeten och framgång för våra kunder genom helhetslösningar anpassade till deras värdekedja.
 • Vi ligger steget före med våra lösningar och våra digitala affärsprocesser.
 • Vi arbetar för en attraktiv och säker arbetsmiljö.

Vår värdegrund

 • ETIK och MORAL
  Respekt för mänskligheten, miljön och naturen – utan undantag
 • ÄRLIGHET
  Uppriktighet och integritet gentemot alla
 • KVALITET OCH SÄKERHET
  Mänsklighet och miljö, produkterna och nyttan de gör – samverkan för att nå det optimala
 • ANSVAR
  Ansvarstagande för miljön liksom kunders och medarbetares tillfredsställelse
 • MÄNSKLIGHET
  Socialt ansvarstagande betalar sig
 • SPETSKOMPETENS
  Genom högt satta målsättningar och idogt arbete bygger vi ett branschledande företag
 • KONSEKVENS
  Vi agerar konsekvent i linje med våra åtagande och vår värdegrund

 Vill du veta mer om vår värdegrund?

Koncernledning med kunskap och perspektiv

IBC SOLAR 's koncernledning präglas av erfarenhet av och hängivenhet till att förverkliga solelens potential som viktig komponent i omställningen till förnybar energiproduktion.

Udo Möhrstedt Dr. Fred Friedmann Lars Degendorfer

Udo Möhrstedt

Udo Möhrstedt, CEO, fysiker och IBC SOLARs grundare, har sedan 1982 lagt all sin kraft på att utveckla solel - tekniskt och kommersiellt. Han var en av grundarna till PV Symposium 1986, en institution inom tysk solel som lever än idag och på många andra sätt till bidragit till utvecklingen av den tyska solelbranschen. Han har tilldelats ett flertal priser för sina utomordentliga insatser.

COO: Dr. Fred Friedmann

Dr Fred Friedman, COO, medlem i IBC SOLAR styrelse sedan 2018 och har doktorerat i företagsekonomi/IT samt har gedigen erfarenhet inom teknisk partihandel, byggprojektplanering och projektledning. Som Chief Organization Officer (COO) ansvarar han för inköp, produktledning, IT, processer och organisation.

CFO: Lars Degendorfer

Lars Degendorfer har varit CFO för IBC SOLAR AG sedan 2018 och sitter i ledningsgruppen sedan augusti 2019. Han är en erfaren affärsekonom med fokus på finans, bank och investering med många års erfarenhet av ledande befattningar inom olika industriföretag och då särskilt inom fordons- och maskinteknikbranschen. En röd tråd har alltid varit internationell finansiering. Hos IBC SOLAR AG ansvarar Lars Degendorfer för redovisning, kontroll, administration och företagsekonomi samt för samordning och koordinering av hela IBC SOLAR-gruppen.

IBC SOLARs kvalitetslöfte

Certifierad hög kvalitet – garanterat hög avkastning

En solelanläggning är precis så bra som sina beståndsdelar och hur väl de matchar varandra. IBC SOLARs system och lösningar är tack vare vår strikta kvalitetsstandard av toppklass. Vi garanterar den höga kvaliteten genom intern kontroll samt tredjepartscertifiering och -revisioner.

Därför kan du lita på våra system och att det kommer att fungera 20 år eller mer. Tillförlitligt, felfritt och med högsta tänkbara utbyte.

Läs vidare

Press

Nyheter och presskontakt hos IBC SOLAR:
För journalister och media

På vår hemsida hittar du de senaste nyheterna om företaget, intressanta projekt, produktnyheter och annat spännande om solel. Förutom bilder, bakgrundsinformation och kontaktuppgifter, hittar du länkar till spännande multimedia.

 

Mer för pressen

Kontakta oss

IBC SOLAR AB verkar som grossist på den svenska solelmarknaden. Vårt erbjudande bygger på kompletta lösningar och högkvalitativa produkter testade enligt normer som är unika i branschen. Vi samarbetar med och levererar till kvalificerade och kvalitetsmedvetna installatörer av solel. Naturligtvis hjälper vi dig som vill bygga en solelanläggning att hitta en bra installatör!

Våra kontaktuppgifter