IBC SOLAR – Om företaget

Allt för solelanläggningar sedan 1982

Systemleverantör för framtidens energi

Åratal av erfarenhet och tradition

IBC SOLAR i siffror

 • I solelbranschen sedan 1982
 • Mer än 6 gigawatt totalt installerad kapacitet
 • Solel till tre miljoner människor varje år
 • Mer än 1000 Premium Partners världen över

 

 

Sedan IBC SOLAR bildades 1982 har företaget utvecklats till en ledande leverantör av systemlösningar för solel. Idag finns IBC SOLAR på åtta marknader och levererar till solelprojekt över hela världen.

Vi står för stora som små solellösningar. Från stora solcelparker som levererar megawatt till det ordinare elnätet, medelstora anläggningar för både företag och privathushåll till medel och små anläggningar för platser utan anslutning till något elnät.

För oss har det alltid varit, och kommer alltid vara viktigt att utveckla solel till ett fullvärdigt alternativ till traditionell elproduktion.

IBC SOLAR är idag och sedan starten ett familjeföretag. I snart 40 år har både nya  och återkommande kunder valt oss för vårt kompletta erbjudanden.

Se var i världen vi finns

IBC SOLAR's historia

IBC SOLAR år för år

IBC SOLAR's vision och mission

Vår vision

Vi är en ledande internationell leverantör av energilösningar och tjänster inom solel och energilagring.

Vi bidrar med stolthet till ett distribuerat, utsläppsfritt, pålitligt, ekonomiskt och hållbart energisystem.

Vår mission

 • Vi tänker globalt.
 • Vi arbetar strukturerat, utifrån vår strategi.
 • Vi levererar hög kvalitet och uppmuntrar en lärande företagskultur.
 • Vi verkar för att skapa mervärden i våra samarbeten och framgång för våra kunder genom helhetslösningar.
 • Vi ligger steget före med våra lösningar och våra digitala affärsprocesser.
 • Vi arbetar för en attraktiv och säker arbetsmiljö.

 

Vår värdegrund

 • ETIK OCH MORAL
  Respekt för mänskligheten, miljön och naturen – utan undantag.
 • ÄRLIGHET
  Uppriktighet och integritet gentemot alla.
 • KVALITET OCH SÄKERHET
  Mänsklighet och miljö, produkterna och nyttan de gör – samverkan för att nå det optimala.
 • ANSVAR
  Ansvarstagande för både miljön liksom kunders och medarbetares nöjdhet.
 • MÄNSKLIGHET
  Socialt ansvarstagande lönar sig.
 • SPETSKOMPETENS
  Genom höga målsättningar och flitigt arbete bygger vi ett branschledande företag.
 • KONSEKVENT
  Vi agerar konsekvent i linje med våra åtagande och vår värdegrund.
   

 Vill du veta mer om vår värdegrund?

Här hittar du vår fullständiga värdegrund (pdf)

Vi behöver ditt samtycke för att ladda innehåll från Yumpu!

Koncernledning med kunskap och erfarenhet

Erfarenhet och vilja genomsyrar hela IBC SOLAR's koncernledning. En vilja att förverkliga solelen som en viktig del i omställningen till förnybar energiproduktion.

Udo Möhrstedt (CEO) Lars Degendorfer (CFO) Stefan Horstmann (COO) Patrik Danz (CSO)

Udo Möhrstedt

Udo Möhrstedt, CEO och grundare IBC SOLAR, har sedan 1982 lagt all sin kraft på att utveckla solel - tekniskt och kommersiellt. Han var en av grundarna till PV Symposium 1986. Ett nätverk inom solel som på många sätt bidragit till utvecklingen av solelbranschen. Han har tilldelats ett flertal priser för sina stora insatser.

Lars Degendorfer

Lars Degendorfer har varit CFO för IBC SOLAR AG sedan 2018 och sitter i ledningsgruppen sedan augusti 2019. Han är en erfaren affärsekonom med fokus på finans, bank och investering. Han har många års erfarenhet av ledande befattningar inom olika industriföretag. En röd tråd har alltid varit internationell finansiering. Hos IBC SOLAR AG ansvarar Lars Degendorfer för redovisning, kontroll, administration och företagsekonomi samt för samordning och koordinering av hela IBC SOLAR-gruppen.

Stefan Horstmann

Stefan Horstmann är COO och har varit med i ledningsgruppen för IBC SOLAR AG sedan juni 2020. Han är utbildad ingenjör med många års erfarenhet av ledande befattningar på internationell nivå inom strategisk och operativ hantering av såväl logistik som inom IT. Fokus för de IT-relaterade aktiviteterna inom sektorn för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering var på ERP-programvara, processdesign, organisationsutveckling och projektledning.

Hos IBC SOLAR AG ansvarar Stefan Horstmann för logistik, inköp, kvalitetssäkring, produktledning, IT, processer och organisation. I sin roll som COO bidrar han till det interna arbetet av dessa affärsområden inom IBC SOLAR AG och fortsätter att positionera dem för de nationella och internationella solelmarknaderna på ett målinriktat och framgångsrikt sätt.

 

Patrik Danz

Patrik Danz ingår i styrelsen för IBC SOLAR AG som CSO (säljchef) sedan 2021. Han är utbildad ingenjör inom elektroteknik och ekonomi har många års internationell erfarenhet av ledande befattningar inom belysningsteknikindustrin. Han har haft ett genomgående fokus på försäljning och marknadsföring, produktledning, FoU och kvalitet.

På IBC SOLAR AG är han ansvarig för företagets nationella och internationella försäljnings- och projektenheter samt marknadsförings- och teknisk försäljningsavdelning. I sin roll som CSO är Patrik Danz också ansvarig för samordningen av dessa områden inom IBC SOLAR Group och bidrar till att göra försäljningsenheterna på alla nivåer ännu mer fokuserade.

IBC SOLAR's kvalitetslöfte

Certifierad hög kvalitet – garanterat hög avkastning

IBC SOLAR's system och lösningar är av toppklass, detta tack vare vår strikta kvalitetsstandard. Vi garanterar den höga kvaliteten genom en intern kontroll samt tredjepartscertifiering.

Därför kan du lita på våra system och att det kommer att fungera 20 år eller mer. Tillförlitligt, felfritt och med högsta tänkbara utbyte.

Läs vidare

Nyheter och press

Nyheter och presskontakter - IBC SOLAR

För dig som vill läsa de senaste nyheterna om företaget, intressanta projekt, produktnyheter och annat spännande om solel. 

Här finns även presskontakter för jounalister och media. 

 

Läs våra senaste nyheter

Kontakta IBC SOLAR

IBC SOLAR AB verkar som grossist på den svenska solelmarknaden. Vårt erbjudande bygger på kompletta lösningar och högkvalitativa produkter, kvalitetssäkrade med tester som är unika i branschen. Vi samarbetar med och levererar till kvalificerade och kvalitetsmedvetna installatörer av solel.

Naturligtvis hjälper vi dig som vill bygga en solelanläggning att hitta en bra installatör!

Kontakta oss