Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller vid beställning och leveranser av produkter från IBC SOLAR AB, org.nr 559164–2003. Villkoren gäller från och med 2023-05-24.

Köpevillkor

Ändringar eller avbeställningar ska skriftligen meddelas till order(_at_)ibcsolar.se. Ändring av order kan senast ske sju arbetsdagar före angivet leveransdatum. Kunden står för eventuella kostnader som uppstår för båda parter till följd av ändringar i ordern. Notera att ändringar kan komma att påverka orderns leveransdatum. Även uppskjuten leverans kan påverka orderns pris samt materialval.  

Kunden står själv för fraktkostnad och denna tillkommer separat.  

För varje order med ett värde understigande 2 000 SEK exklusive moms debiteras en avgift på 250 SEK.  

Om avbeställning sker senare än 14 dagar innan ordererkänt leveransdatum har IBC SOLAR AB rätt att debitera en avgift om tio procent av ordervärdet. Om leveransen blir kraftigt försenad på grund av omständigheter som IBC SOLAR AB ansvarar för har kunden rätt att annullera sin order. Se nedan information om omständigheterna faller under Force majeure. 
 

Priser 

IBC SOLAR AB:s priser är exklusive moms och frakt.  

Priserna för IBC SOLAR AB:s produkter baseras på aktuella valutakurser och råvarunoteringar. Vid ändring av växelkurser och råvarunoteringar samt IBC SOLAR AB:s inköpspriser förbehåller sig IBC SOLAR AB rätten att göra motsvarande justeringar av våra priser. Vid ändring av statliga pålagor och avgifter förbehåller IBC SOLAR AB sig rätten att göra nödvändiga justeringar och debitera köparen för dessa. 
 

Leveransvillkor

Leveransvillkor Incoterms 2020 EXW – Ex Works (fritt IBC SOLAR AB:s lager), frakt tillkommer.  

Leverans sker tidigast fyra arbetsdagar efter lagd order.  

IBC SOLAR AB kan tillhandahålla leveransbokning. Vid leverans med IBC SOLAR AB:s speditör tillämpas NSAB 2015 (Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelse). Leverans sker under normal arbetstid 07.00 – 17.00. Om kunden önskar leverans på en särskild avtalad tid tillkommer en avgift för detta. 

Vid beställning ska kunden meddela IBC SOLAR AB vilka förhållanden som gäller vid mottagarplatsen och om truck finns tillgängligt. Lossning förutsätter fri trafik och tillfart. Lossning ska ske på hård yta som asfalt, betong eller dylikt. Lossning på löst underlag som sand, grus, snö kan innebära att speditören inte kan utföra lossning av godset. Gods kan inte dras uppför ett lutande plan. 

Truck bokas som standard till leveransen om inte kund meddelat annat. Lastnings- och lossningshjälpmedel som bakgavellift och pallyft ingår alltid. Kostnad för truck tillkommer utöver fraktkostnaden.  

Om godset ej kan lossas debiteras 100% av fraktpriset samt ny utkörning.  

 

Kontrollera produkterna vid ankomst. 

Det är av yttersta vikt att kunden kontrollerar produkterna vid leverans. Antal kolli skall överensstämma med fraktsedel. Synliga transportskador eller avvikelser i antal kolli ska anmälas direkt till transportören på fraktsedeln i samband med mottagandet av godset. Dokumentera transportskadorna och kontakta IBC SOLAR AB omedelbart. 

Om antalet produkter på följesedeln inte stämmer med vad som levererats ska kunden reklamera detta skriftligen till support(_at_)ibcsolar.se inom fem arbetsdagar från mottagandet.  
 

Betalningsvillkor 

IBC SOLAR AB har 20 dagars betalningsvillkor efter godkänd kreditprövning. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om inkassokrav behöver tillämpas debiteras en avgift på 180 SEK. 

IBC SOLAR AB fakturerar digitalt via e-post. 

 

Miljöavgift 

IBC SOLAR AB:s priser inkluderar återvinningsavgifter till organisationen El-Kretsen för solpaneler, batterier, växelriktare med mera. För solpaneler är avgiften 50 öre per kilo. Avgiften till El-Kretsen bidrar till att bygga upp ett nationellt insamlingssystem för att återvinna solpaneler. 


Returvillkor 

Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande, godkännes utan extra kostnad för köparen.  

Vid övriga av säljaren godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för aktiva lagervaror normalt är 20%, samt en returavgift på 250 SEK. 

För att retur ska godkännas ska artiklarna vara aktuella, säljbara samt aktiv lagervara hos IBC SOLAR AB. Artiklarna ska vidare återsändas i oanvänd, i nyskick och i obruten förpackning. 

Kund ansvarar då även för returfrakten samt ansvarar för returnerade varor under transport. 

Köparen skall lämna uppgift om nummer på säljarens faktura eller följesedel. IBC SOLAR AB skall utställa retursedel för mottagen eller avhämtad vara. 

 

Reklamation m.m. 

Om returbehov uppkommit till följd av felleverans från IBC SOLAR AB debiteras köparen ingen returfraktkostnad.  

Synliga transportskador ska anmälas direkt till transportören på fraktsedeln i samband med mottagandet av godset. Dokumentera transportskadorna och kontakta IBC SOLAR AB omedelbart.  

Övriga eventuella fel eller brister i produkterna ska reklameras skriftligen till support@ibcsolar.se inom tio arbetsdagar efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan 

Reklamation ska godkännas skriftligt av IBC SOLAR AB. Som kund ska du i avvaktan på att reklamation avgörs förvara produkterna på ett säkert sätt. Vid godkänd reklamation står IBC SOLAR AB för transportkostnaden. 

Ansvarstiden är två år från varans avlämnande oaktat vilket avtal kunden har med sin beställare. Om IBC SOLAR AB erhåller produktgaranti från tillverkaren så skall IBC SOLAR AB medverka till att kunden kan ta produktgarantin i anspråk från tillverkaren. IBC SOLAR AB har inget självständigt garantiansvar. 

För det fall att det uppstår fel där IBC SOLAR AB företar omleverans så skall omleverans ske av likadan eller likvärdig produkt. Vid bedömning av likvärdighet så är det varans effekt som avses varvid omleverans skall ske av produkt med samma eller bättre effekt än den ursprungliga produkten. 
 

Force majeure

Om IBC SOLAR AB eller någon av bolagets underleverantörer är förhindrad att fullgöra allmänna leveransbestämmelser, som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till; strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid beställning, är IBC SOLAR AB befriad från skyldighet att fullgöra dessa allmänna leveransvillkor. Så snart befrielsegrunden upphört ska leveransvillkoren åter gälla. 

 

Övrigt 

Utöver ovan följer IBC SOLAR AB ALEM 09 - Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, som tagits fram av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG. Vid motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och ALEM 09 så har dessa allmänna villkor företräde.