Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller vid beställning och leveranser av produkter från IBC SOLAR AB org.nr 559164-2003. Villkoren gäller från och med 2022-03-01.

Köpvillkor

Ändringar och/eller avbeställningar ska skriftligen meddelas till order(_at_)ibcsolar.se. Och blir det extrakostnader så är det du som ändrar som får stå för dom. Ändringar kostar tid och pengar och även om det är din slutkund som strulat, så får du tyvärr sota för det.

Ändring av order kan inte ske senare än tre arbetsdagar före ordererkänt leveransdatum (mer specifikt: datumet för utleverans från vårt lager).

Och som sagt, ändringar kan komma att påverka orderns pris samt leveransdatum. Även uppskjuten leverans kan påverka orderns pris samt materialval.

Du som kund betalar för frakten och kostnaden tillkommer separat.

Avbeställning som sker senare än 14 dagar innan ordererkänt leveransdatum har IBC SOLAR rätt att debitera en avgift om tio procent av ordervärdet.

Om vi tabbar oss, det vill säga om leverenasen är kraftigt försenad och detta beror på omständigheter som IBC SOLAR är ansvariga för, har du som kund rätt att avbeställa aktuell order. Allt förutsatt att omständigheterna inte faller under Force Majeure förstås (scrolla ner).

Småorderavgift
För varje order till ett värde understigande 2 000 SEK exklusive moms debiteras en avgift på 250 kr. Marginalerna i branschen är liksom alldeles för små för att vi ska kunna hantera miniordrar, men vi kan göra det mot en liten peng. Så kolla igenom din order noga innan du beställer för att allt ska komma med i samma veva!

Leveransvillkor

Leverans sker tidigast fyra arbetsdagar efter lagd order.

Våra priser är ExWorks, förkortat EXW. EXW är ett vedertaget fraktvillkor som beskriver ansvarsfördelningen mellan avsändare och mottagare vid frakten av gods från den ena parten till den andra. Vårt uppdrag är som bekant att hjälpa dig som kund och därför tar vi gärna på oss att boka frakten åt dig men enligt villkoret EXW är det du som är transportbeställare och därmed också den formella avtalsparten till transportbolaget, inte IBC SOLAR. Därför är det klokt att du stämmer av med ditt försäkringsbolag att det ingår en tilläggsförsäkring gällande transport.

Leverans sker under normal arbetstid 07.00– 17.00. Vill du som beställare ha leverans på en särskild avtalad tid tillkommer en extra kostnad för detta.
 

Vid beställning, ange vilka förhållanden som gäller vid mottagarplatsen till oss. Lossning förutsätter fri trafik och tillfart. Lossning ska ske på hård yta som asfalt, betong eller dylikt. Lossning på löst underlag som sand, grus, snö kan innebära att speditören inte kan utföra lossning av godset. Gods kan inte dras uppför ett lutande plan (ofta supertunga grejer ju).

Om godset kräver särskilda lastnings- och lossningshjälpmedel utöver bakgavellift och pallyft meddelar vi på IBC SOLAR detta. Du som kund ansvarar sedan för att dessa finns tillgängliga, alternativt beställer via oss till en extra kostnad.
 

Kontrollera produkterna vid ankomst
Jätteviktigt: Det är du som ansvarar för att kontrollera produkterna vid leverans. Synliga transportskador ska anmälas direkt till transportören på fraktsedeln i samband med mottagandet av godset. Dokumentera transportskadorna och kontakta även oss på IBC SOLAR omedelbums.

Felplock? Om antalet produkter på följesedeln inte stämmer med vad som levererats, se till att reklamera till oss på order(_at_)ibcsolar.se inom sju dagar från mottagandet. OBS! Det går en magisk gräns vid sju dagar, efter det tror inte vår logistikpartner på oss om vi hävdar felplock så lägg detta på minnet annars blir det bara onödigt tjafs.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske enligt de betalningsvillkor och krediter som beviljats dig som kund. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med ränta enligt räntelagen. Så, just be a darling and pay on time ;) Vi låter nämligen vår bank sköta vår fakturering, vilket innebär att vi flyttar din skuld från oss till vår bank. Det är bra för oss och i förlängningen för dig eftersom vi då kan jaga hem nytt material snabbare utan att behöva vänta på dina pengar. Men om du är sen med betalningen är det banken som skickar dig en påminnelse på direkten, det ingår liksom i överenskommelsen. Om du sedan vill ha tillbaka påminnelseavgiften som en gåva för att du är vår trogna kund så måste vi ta den ur egen ficka, banken har inga känslor. Vi älskar våra kunder och hittar hellre på något kul tillsammans än att betala för era förseningar.

Fakturering
Vi fakturerar digitalt via e-post. Snabbt, smidigt och skönt att slippa papper.

Miljöavgift
Vi tar ansvar! I våra priser ingår återvinningsavgifter för solpaneler, batterier, växelriktare med mera. För solpaneler är avgiften 0,5 SEK per kg. Miljöavgiften till El-Kretsen bidrar till att bygga upp ett nationellt insamlingssystem för att återvinna solpaneler.

Returvillkor

Med retur menar vi en fullt fungerande produkt i säljbart skick. Som kund har du rätt att inom 14 dagar från leverans och under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda returnera köpt produkt till IBC SOLAR.

  • En retur ska aviseras skriftligen till order@ibcsolar.se. Returen ska på förhand vara skriftligt godkänd av IBC SOLAR och du som kund ansvarar för att meddela IBC SOLAR order- eller fakturanummer, antal kolli och vikt.
  • Returnerad produkt ska återsändas oanvänd, i nyskick, i obruten förpackning och i oskadat originalemballage.
  • Packning ska göras på sådant sätt att transportskador förhindras. Vid retur av solpaneler, kontakta IBC SOLAR för instruktion om hur du packar på bästa sätt. Du som kund ansvarar för det returnerade godset till dess att det anlänt till IBC SOLAR.

Nej, vi tar inte emot följande i retur:

  • Material beställt för mer än tre månader sedan
  • Material i bruten förpackning
  • Material i skadat emballage eller utan emballage

Returavgifter
Returnerade produkter i oskadat skick debiteras med 20 procent returavdrag samt en returavgift på 250 SEK.

Returfrakt betalas av avsändaren. Om returbehov uppkommit till följd av felleverans från IBC SOLAR debiteras ingen returfraktkostnad.

Reklamation

Eventuella fel eller brister i produkterna meddelas skriftligen till order(_at_)ibcsolar.se.

Reklamation ska godkännas skriftligt av IBC SOLAR. Som kund ska du i avvaktan på att reklamation avgörs förvara produkterna på ett säkert sätt.

Force majeure

Om IBC SOLAR eller en underleverantör till oss, är förhindrad att fullgöra allmänna leveransbestämmelser som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till; strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid beställning, är IBC SOLAR befriad från skyldighet att fullgöra dessa allmänna leveransvillkor. Så snart befrielsegrunden upphört ska leveransvillkoren åter gälla.

Fråga som inte tas upp här?

Förutom ovan så följer vi på IBC SOLAR ALEM 09 - Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, som tagits fram av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.